Jesteś tutaj

Strona główna » Dokumenty

ZAKWATEROWANIE

 

1. Student zgłaszający się do zakwaterowania zobowiązany jest przedłożyć:

  • wypełnioną deklarację o odpowiedzialności materialnej i deklarację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. mieszkańców DS.,
  • ważną legitymację studencką (nie dotyczy kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów przed uzyskaniem statusu studenta);
  • zdjęcie do karty mieszkańca,
  • pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ,zamieszczone we wnioskach o przyznanie miejsc w DS.,
  • wypełniony wniosek o przyznanie miejsca wraz z przyjęciem obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców DS.,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 na terenie Uczelni oraz w domach studenckich.

2. Mieszkaniec DS otrzymuje kartę mieszkańca.

3. Mieszkaniec zobowiązany jest do zameldowania tymczasowego w Urzędzie Miasta

4. Mieszkaniec DS przy zakwaterowaniu zobowiązany jest sprawdzić wyposażenie pokoju/segmentu i wypełnić kartę wyposażenia i stanu technicznego pokoju oraz części wspólnej, zadeklarować, że znany mu jest stan techniczny, a następnie zwrócić ją do administracji w terminie 5 dni od zakwaterowania.

5. Przydziały miejsc w DS są terminowe. Miejsce przyznawane jest na okres określony w Rozdziale III ust. 3 Regulaminu, w związku z czym UPP administracja DS zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA
 
ZAKWATEROWANIE W DADiS SADYBA
 
1.  Podstawą zakwaterowania jest pozytywna decyzja Rektora.
2. Przed zakwaterowaniem administrator zaznajamia zainteresowaną osobę z  Regulaminem i  innymi przepisami aktualnie obowiązującymi w DADiS Sadyba, co  zainteresowany potwierdza podpisując oświadczenie, oraz umowę najmu lokalu mieszkalnego  stając się jego najemcą.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 

 

stat4u